قوانین و تعهدات

مبنای به کار گیری آثار در سایت شهر ایمن وسبز، انطباق محتوای اثر با اهداف و خط مشی شرکت ویدا انرژی سبز آریان می باشد.

ارایه اطلاعات مربوط به صاحبان آثار، صرفا اطلاعاتی است که توسط ارسال کننده اثر و از طریق ایمیل ارسالی، اعلام می گردد. بنابراین کلیه مسئولیت های مرتبط با مالکیت معنوی آثار بر عهده ارسال کننده می باشد.
در صورتی که اثری به اشتباه به نام پدیدآورنده دیگری قرار گیرد مسئولیتی متوجه سایت شهر ایمن و سبز، نخواهد بود و با گزارش صاحب اصلی اثر یا هر فرد دیگری، بررسی و ویرایش می گردد.

درج اطلاعات شخصی صاحبان آثار، از طریق ایمیل ارسال می گردد و مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی، بر عهده ارسال کننده می باشد.
اطلاعاتی که توسط کاربران و اعضای سایت ثبت می‌شود نزد ما امانت بوده و تنها برای خدمات مجموعه ویدا انرژی سبز، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شرکت ویدا انرژی سبز، هیچگاه اطلاعات کاربران را بدون اطلاعات ایشان در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد و برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی نیز مورد استفاده قرار نخواهد داد.

این فرم رو برای دوستانتان بفرستید.

ارسال آثار و نوشته ها

شما می توانید آثار و نوشته های خود را برای ما ارسال کنید.